ACTIVITEITEN > IDEEGENERATIE EN -SELECTIE

Voor wie alleen een hamer heeft lijkt alles op een spijker….

Canvas Concepting faciliteert brainstormsessies die door een mengeling van creatieve technieken een veelheid aan nieuwe ideeën oplevert. Uiteraard wordt daarbij de overall doelstelling van de brainstormsessie bewaakt, die verder gaat dan ‘we hebben nieuwe ideeën nodig’.

Hoe? Door:

De ideeën vormen de basis voor conceptontwikkeling